เกี่ยวกับเรา

Study8 เป็นตัวแทนสถาบันการศึกษาที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ USA แคนาดา และสหราชอาณาจักร (UK) ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศอังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ เราให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรวิชาชีพ เช่น เรียนภาษา เรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจ หลักสูตรพยาบาล เรียนทำอาหาร และอื่น ๆ ทั้งนี้เราให้บริการฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่ายกับนักเรียนและผู้สนใจ

Study8 เห็นความสำคัญของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเชื่อในกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ lifelong learning process ซึ่งเป็นกระบวนการที่สมัครใจและถูกกระตุ้นจากปัจจัยภายในของแต่ละบุคคลที่ต้องการจะเพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งหมายรวมถึง ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล ทักษะการบริหารจัดการ การวิจัย การเล่นดนตรี การทำอาหาร และอื่น ๆ ซึ่งสามารถทำได้โดยการสมัครเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ ที่มีอยู่หลายระดับตามความเหมาะสมของผู้เรียนแต่ละบุคคล การที่ได้มีโอกาสเรียนรู้กับอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศนั้นเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ด้วยเหตุนี้เราจึงอยากมีส่วนร่วมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้นี้ด้วยการให้ข้อมูลแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ รวมทั้งช่วยประสานงาน ติดต่อกับสถาบันการศึกษาที่อยู่ในต่างประเทศ และให้คำแนะนำต่าง ๆ อาทิเช่น การเลือกที่เรียน การเลือกหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าครองชีพในต่างประเทศ ทุนการศึกษา ที่พัก เป็นต้น

เรียนที่ไหนดี เรียนหลักสูตรอะไรดี ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ มีทุนการศึกษาไหม พักที่ไหนดี และคำถามอีกมากมายที่คุณอยากได้คำตอบ

เพียงส่งอีเมลล์ติดต่อเราที่:   study@study8.info

หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็ว

error: Content is protected !!