เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี

ผู้ที่สนใจสามารถเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี ได้ โดยแวะไปที่ facebook และ instagram ของเรา ซึ่งเปิดกว้างให้เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ผ่านคอมพิวเตอร์และมือถือ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

เนื่องจากเราเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่สำคัญในการเรียนและทำงาน และคนไทยจำนวนมากยังต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการพูด ฟัง อ่าน และเขียน เราจึงได้จัดทำเกร็ดความรู้ ทั้งทางไวยกรณ์ ศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รูปแบบประโยค พร้อมตัวอย่าง ให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้เพิ่มเติมในเวลาที่ว่าง

เราหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจจากหลากหลายอาชีพ ที่จะสามารถนำความรู้และทักษะภาษาอังกฤษไปต่อยอดในการดำเนินชีวิต การทำงาน และการเรียนได้

error: Content is protected !!